VPN ja Internet-sensuuri

pexels-photo-459225

Monille ihmisille internet on nykypäivänä ainoa järkevä kanava vastaanottaa tietoa. Internet alunperin kuitenkin luotiin avoimeksi verkostoksi, mikä ei ole minkään yksittäisen valtion tai hallinnon käsissä. Jos tiedonsaantia kuitenkin rajoitetaan, niin tällöin emme voi puhua avoimesta internetistä.

Monissa autoritaarisissa maissa hallintoelimet pyrkivät rajoittamaan vapaan tiedon levittämistä ja vastaanottamista.Vaikka internetin vapaa käyttö on yleisempää ja helpommin saatavilla kuin koskaan aikaisemmin, niin samalla sitä myös rajoitetaan eri puolilla maailmaa ennennäkemättömässä laajuudessa. Globaalilla mittapuulla tarkasteltuna internet-sensuuri onkin lisääntynyt viime vuosina radikaalisti, eikä sen vauhti näytä ainakaan laantuvan.

Yksi useissa maissa rajoitettu asia ovat sosiaalisen median palvelut kuten Facebook tai Twitter. Monille ihmisille nämä kanavat ovatkin perinteisen kommunikaation lisäksi pääasiallisia uutislähteitä. Useat maat saattavat rajoittaa kansalaistensa pääsyä palveluihin kuten BBC, CNN, Instagram, Youtube ja Google.

Maat rajoittavat internetiä erilaisin tavoin

Usein kun puhutaan sensuurista, niin monille tulee ensimmäisenä mieleen Kiinan tai Venäjän kaltaiset maat. Saatat kuitenkin yllättyä kuullessasi, että ne eivät ole ainoita, jotka pyrkivät lisäämään internet-sensuuria.

Monet maat ovatkin ihan avoimesti olleet rajoittamassa tätä vapaan internetin käsitettä. Venezuelassa, Egyptissä, Iranissa, Kiinassa ja muissa autoritaarisissa maissa on sensuuri on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Kaikki televisio ja painettu lehdistö ovat valtion ylläpitämiä, jolloin kaikki virallisen hegemonian vastaiset näkemykset sensuroidaan käytännössä heti alkutekijöissään.

Kannattaa kuitenkin huomioida myös se, että monet demokraattisena tunnetut maat, kuten Australia, USA, Ranska ja muut, ovat luoneet lainsäädäntöjä, joilla nämä maat voivat rajoittaa tai puuttua kansalaistensa internetin käyttöön hyvin epämääräisin perustein. Muut vähemmän autoritaariset maat hallitsevat myös internetin käyttöäsi asettamalla estoja ja kieltoja Internet-palveluntarjoajien ja sinun välille.

Sensuurille ei kannata antaa mahdollisuutta

Moni tiedostaa sensuurin, mutta toisaalta monet ihmiset myös luottavat maittensa hallintoelimiin. Ihmiset ovat myös aikaisempaa tietoisempia hakukoneiden manipuloinnista ja siitä, kuinka ne voivat rajoittaa käyttäjiä löytämästä tietoa tietyistä aiheista tai verkkosivuilta.

Ei kuitenkaan kannata tyytyä näennäiseen vapauden tunteeseen, sillä kuten on nähty monta kertaa aikaisemmin, totalitäärisen sensuurin merkitys korostuu aina kun asiat alkavat mennä todella pieleen. Kuvittele, että maassasi on täydellinen kaaos ja ihmisiä pidätetään kaduilla poliittisten vakaumustensa vuoksi. Mitä tekisit silloin, jos Internet, joka on ainoa viestinnän ja uutisten lähteesi, sensuroitaisiin perusteellisesti? Onneksi sensuuria on kuitenkin mahdollista kiertää niin kauan, kuin internetyhteytesi on kunnossa.

Jos haluat ohittaa kaikki rajoitukset ja saada käyttöösi internetin ilman sensuuria, VPN-ohjelmisto on etsimäsi työkalu. Valitse alta sinulle parhaiten sopiva VPN -yhteys ja päihitä internet-sensuuri lopullisesti.